Psycholog Nowy Sącz-psycholog dziecięcy-psychoterapia-gabinet psychologiczny


Idź do treści

psychoterapia indywidualna-
dla dzieci
Na pierwsze spotkanie często zapraszani są sami rodzice, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Terapeuta przeprowadza wówczas wywiad dotyczący rozwoju dziecka, jego sytuacji rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem trudności występujących u dziecka i okoliczności ich pojawienia się. Zdarza się, że proponowana jest wspólna konsultacja z rodzicami. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu terapeutycznego, bądź diagnostycznego, gdyż czasami przed podjęciem terapii dziecka konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowej diagnozy
Terapia indywidualna jest proponowana dla dzieci z problemami takimi jak:
(nieśmiałość, problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, lęki, mutyzm, problemy separacyjne, problemy z wyrażaniem emocji, agresja, impulsywność, zachowania opozycyjne, reakcje emocjonalne pourazowe (na skutek zdarzeń traumatycznych), trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji i miejsc, tiki, moczenie itp., trudnościami w: komunikowaniu się, w interakcjach społecznych, uczestniczeniu w zabawie
Terapia z młodszymi dziećmi odbywa się najczęściej w oparciu o zabawę, najbardziej naturalną dla dziecka formę aktywności. W pracy z dziećmi wykorzystuję także bajki i rysunek. Takie metody pozwalają dziecku w sposób bezpieczny doświadczać różnych emocji i mówić o nich, umożliwiają także modelowanie pożądanych zachowań. Z dziećmi starszymi korzystam w pracy również z metod poznawczych i behawioralnych.
Czasami zamiast terapii indywidualnej lub jako jej uzupełnienie proponowana jest terapia rodzinna, bardzo często równolegle toczy się praca terapeutyczna lub psychoedukacyjna z rodzicami,
-
dla dorosłych
Terapia indywidualna jest formą uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Spotkania terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, a sesja trwa 45-60 minut.
Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, najczęściej trwa ok. 1 - 3 lata, w zależności od zgłaszanego problemu i oczekiwań Pacjenta. Możliwa jest także tzw. terapia krótkoterminowa, która trwa od 8-20 spotkań, w czasie których praca koncentruje się na konkretnym problemie zgłoszonym przez klienta.
W trakcie sesji terapeutycznych budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie, badanie motywów zachowań, przyglądanie się schematom myślenia oraz wzorcom wchodzenia w relacje. Pacjent z pomocą terapeuty ma możliwość przepracowania problemów, z którymi zgłosił się na terapię.
Pierwsze sesje (zwykle 1-3spotkań) służą zebraniu wywiadu, określeniu problemu pacjenta i jego oczekiwań odnośnie terapii. Czasami osoba zgłaszająca się na terapię proszona jest o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy, pomagających dookreślić problem pacjenta. Wstępne sesje kończą się ustaleniem kontraktu terapeutycznego, a więc ustaleniem realnych celów terapii, a także przekazaniem zasady obowiązujących podczas spotkań terapeutycznych
Praca terapeutyczna w zależności od zgłaszanych problemów odbywa się m.in. w oparciu o założenia terapii systemowej, a także elementy podejścia poznawczo - behawioralnego.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego