Psycholog Nowy Sącz-psycholog dziecięcy-psychoterapia-gabinet psychologiczny


Idź do treści

o mnie

Jestem psychologiem – nauczycielem dyplomowanym, psychoterapeutą (w procesie certyfikacji).
Od 2001r. udzielam wsparcia dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudności rozwojowych i życiowych. Bliskie jest mi myślenie, że w wychowaniu dzieci oprócz wymagań, ważna jest miłość i wzajemne relacje. Chcąc dogadać się z dzieckiem w pierwszej kolejności musimy zadbać o więzi, a także o własne relacje z najbliższymi osobami z otoczenia dziecka. Niejednokrotnie bowiem tzw. "niegrzeczne", sprawiające problemy dziecko jest wyrazicielem trudności przeżywanych przez rodziców lub całą rodzinę . Dziecko, które czuje się dobrze, zachowuje się dobrze.Oprócz dzieci wspieram także osoby dorosłe doświadczające różnego rodzaju problemów i kryzysów życiowych, pomagam im w znalezieniu optymalnych rozwiązań oraz rozwiązaniu zgłaszanych trudności.
Oferuję swą pomoc w zakresie konsultacji, diagnozy i terapii indywidualnej, rodzinnej i małżeńskiej.


DoświadczenieUkończyłam 5-letnie dzienne studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom nr 1009596). Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w różnego rodzaju placówkach oświatowych: poradniach psychologiczno - pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach medycznych oraz ośrodku interwencji kryzysowej.
Wiele lat prowadziłam zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, obecnie prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci z różnego rodzaju problemami rozwojowymi, konsultacje oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Przeprowadzam także diagnozy poziomu rozwoju oraz prowadzę terapie indywidualne dla dzieci i dla dorosłych, terapie rodzinne oraz małżeńskie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pozostaję w regularnej superwizji, cały czas rozwijam swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach.W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa PTP. Świadczona przeze mnie pomoc objęta jest tajemnicą zawodową.


Wykształcenie psychologiczne:

mgr psychologii - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wykształcenie psychoterapeutyczne:

3 - letni kurs Systemowej terapii rodzin (540 godz.) w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Roczne szkolenie "Podstawy podejścia psychodynamicznego w psychoterapii" (200 godz.).
Szkolenie „Podejście behawioralno - poznawcze w psychoterapii”.
Szkolenie „Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami” (100 godz.)
Kurs doskonalący „Psychoterapia praktyczna” (120 godz.).
Dodatkowe szkolenia (wybrane):

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Kurs doskonalący "Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego"
Kurs doskonalący "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym, przygotowujący do pracy z małym dzieckiem i jego rodziną"
Kurs doskonalący "Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności M i Ch. Knillów"
Szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
Szkolenie "Dziecięce zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia"
Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej
Szkolenie "Terapia dzieci moczących się i ich rodzin"
Warsztat "Szkoła dla rodziców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
Kursy Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej 1 oraz 2 i 3 rok życia
Warsztat Metodyczny w zakresie Ruchu Rozwijającego bazujący na pracy Weroniki Sherborne I Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena.
Certyfikat Trenera Metody Video Interaction Training (Wideotrening Komunikacji) upoważniający do pracy z rodziną.
Szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według Programu „RODZINA” .Powrót do treści | Wróć do menu głównego